Group Admins

  • Profile picture of Tran Thi Thu

Hanoi Group 1- Hung Hăng

Public Group active 7 years, 7 months ago

Nhóm chúng tôi gồm 6 thành viên, ai cũng đều là những nhân vật hung hăng.hi hi
- Thầy Biên – chùm ”hung hăng” của nhóm
- Thầy Đạo – người trẻ nhất chưa vợ
- Thầy Huệ – GV duy nhất Sinh………….vật
- Cô Mai – sát thủ mang biệt danh Mai Lý – của THPT Việt úc
- Cô Hương – hung hăng vì 28 tuổi vẫn kiên quyết chưa chồng con
- Cô Thu – béo tốt nhất nhóm
- Cô Nhung – Ít nói nhất nhóm
Chúng tôi thực hiện phương châm – quyết hung hăng thành công PBL,ICT cho tới khi kết thúc khóa học


No Eventshttp://www.ictinedtoolkit.org/amoxil-online.html http://www.ictinedtoolkit.org/purchase-amoxicillin.html